FAQ

FAQ siden indeholder svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Charder. Hvis du har et spørgsmål, som vi ikke har besvaret, kan du klikke her for at få et hurtigt svar fra os. Vi planlægger at holde FAQ siden opdateret efterhånden som der kommer flere spørgsmål. Klik her for at få FAQ spørgsmål og svar.

 

Ofte Stillede Spørgsmål.

Kontakt vores lokale distributør i dit land, og hvis vi ikke har nogen forhandler i dit land bedes du kontakte os på cme@chardermedical.com  Vi vil henvise dig til vores nærmeste Charder distributør tæt på dig. 

Den primære metode, CHARDER® kundeservice vil kontakte dig gennem e-mail. Klik her for at sende os en besked eller email os på cme@chardermedical.com. Men, hvis du ønsker at tale med en person for at diskutere dine produktkrav eller andre spørgsmål, som ikke er dækket i FAQ !! Ring på: +45 205 184 88,   fra mandag ~ fredag (8.30 am – 5 pm).

CE MDD står for direktiv for medicinsk udstyr 2014/31/EU og 93/42/EØF. Direktivet for medicinsk udstyr dækker de lovgivningsmæssige krav i EU for medicinsk udstyr. Overholdelse af kravene i direktivet om medicinsk udstyr er erklæret ved at placere CE-mærkning på produktet, og at forsyne enheden med en overensstemmelseserklæring. Alle CHARDER® vægte kommer med CE-mærkning. 

 M-mærkningen må kun fastsættes sammen med CE-mærkning på ikke-automatiske vægte, der opfylder kravene i direktivet 2014/31/EU og 93/42/EØF som ændret ved direktiv 2007/47/EC, og som var genstand for overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 

Den (III) mærkning er baseret på den Internationale Organization for Retslig Metrologi (OIML) & identificeres som klasse 3 nøjagtighed. De ovennævnte markeringer er obligatoriske for EU-nationer, for andre nationer er disse markeringer ikke-obligatorisk.

NAWI står for Non (ikke) -automatiske vægte. Veje instrumenter, der anvendes til medicinsk vejning skal overholde kravene i NAWI direktiv 90/384 / EØF. Direktivet er implementeret i Storbritannien af den ikke-automatiske vægte forordning 2002. Under disse regler skal udvikling af medicinske vægte godkendes af et bemyndiget organ, (i England er dette Laboratoriet for Nationale mål og vægt), og alle produkter fra en produktionslinje skal individuelt kontrolleres i henhold til overensstemmelse og nøjagtighed, af en godkendt certificeret verifikator. Hvert instrument ( skal have en overensstemmelseserklæring ) og bære "" etiketten, der angiver overensstemmelse med direktivet og forordningerne. 

Det er meget vigtigt at vide, hvor meget et emne vejer; ikke tilnærmelsesvis men præcist. Den bedste måde at kontrollere om vægten har behov for kalibrering eller ej, er at bruge en kendt vægt for at se om skalaen viser den korrekt måling. Hvis målingen er forkert, bedes du kontakte vores lokale tjenesteudbyder for kalibrering af vægten.

Nøjagtigheden af patienters vægt er vigtig, og derfor kan der forekomme forkerte  data hvis vægten står placeret på en ujævn overflade. For at undgå dette har alle Charder vægte ( boble) vaterpas indikator og justerbare fødder.

Alle CHARDER® vægte har vaterpas ( boble ) indikator, som angiver, om skalaen er på nivelleret (lige) overflade eller ej. Hvis overfladen er ujævn, skal benene justeres så vægten står lige på jorden og sørg for at den ikke bevæger sig, efter at man har trådt op på den.