I 1980'erne, startede Charder op inden for registrering -og målings industrien. Med en mission der indeholder innovation, lydhørhed, funktionalitet og enkelhed, har Charder´s kunde-centrerede kultur gjort os stærke og holder os i bevægelse. I 2005 forudså Charder at medicinsk veje anordninger er fremtiden, og at dette ville bane vejen og føre os ind i fremtiden. Charder besluttede at starte Charder Medical brandet op, for at sikre den fremtidige forretning på samme tid.

I de sidste årtier har Charder´s medicinske vægte opfyldt de europæiske regler og er bekendt med disse teknologier og applikationer. Ved at tilbyde bedre support og service, er det tid til at komme videre. Charder Europe Denmark, er et service, support, salgs -og leverings kontor.

For at være tæt forbundet med kunder og på forkant med succesen, starter vi Charder Europe A/S – www.chardereurope.com for at øge service, overholde leveringsterminer og kunde tilfredsheden i 2016 og årene der kommer.

Vi ser frem til at kunne tilbyde ekstraordinær service.

Milepæle for Charder Medical

2003

Charders Baby vægt MS 2400 vinder det tyske IF Design Award, Svaret på en Oscar Award inden for Industriel Design

2005

Frigives en helt ny serie af medicinske baby-vægte og udstilling på Medica Düsseldorf, Tyskland.

2006

Charder Baby vægten MS 2400i vinder det tyske IF Design Award
Udstilling på Medica 2006

2007

Udstilling på Arab Health 2007
Udstilling på Medica 2007.

2008

Charder s håndgreb MG 4800 vinder det tyske IF Design Award.
Udstilling på Arab Health 2008
Udstilling på Medica 2008

2009

Udstilling på Arab Health 2009
Udstilling på Medica 2009.

2010

Udstilling på Iran Med 2010
Udstilling på FIME (MIAMI)
Udstilling på Medica

Fordele for Distributører

Som en indsigtsfuld udvikler og producent af medicinsk veje udstyr, ved vi hvordan vi kan sætte dig i fokus med at udføre din handling i forhold til dine kunders "ønsker".

Samarbejde i top:

Samarbejdspartnerens succes er af afgørende betydning for Charder. Derfor udvælger vi omhyggeligt de partnere, der deler Charders engagement i forretningsetik og de får vores fulde opmærksomhed for at lykkes. Vi værdsætter et sundt og langsigtet forhold med distributører som har opbygget en stor tilfredshed blandt slutbrugerne. Derudover tilbyder vi vores kunder grundig uddannelse ved behov. Vi tror at en positiv og behagelig slutbruger oplevelse, er et resultat af avancerede produkter leveret af kyndige distributører. Således ønsker vi at være kilden til viden, der giver uovertrufne produkter og hensynsfuld service til vores forhandlere, der til gengæld bliver i stand til at sikre slutbrugerne upåklagelig brugeroplevelser.

Stor støtte til distributører er svaret på Charders engagement til handling.

  • Prisbelønnet Industrielt Design
  • Produkt linje design
  • Kundetilpassede programmer for teknisk uddannelse af distributører
  • Global logistik / leverings aftale / alt samlet lokalt
Fordele for Brugerne

En behagelig erfaring ved vejning er den fordel vi tilbyder til slutbrugerne. For at realisere vores passion og respekt for livet i vores medicinske vægte, anvender vi smidige teknologier og opmærksomhed omkring hygiejnen gennem komfort-baserede designs. Vigtigst af alt, materialiserer vi erfaringen ved vejning til nyttig information, som i sidste ende beskytter sundheden for slutbrugeren.

Vægt Data Styring:

  • Nem data overførsel fra medicinske veje enheder til andre medier såsom computere.
  • Data beskyttelse
  • Nyttige oplysninger til at beskytte patienternes sundhed
Kvalitets Styrings System

Charder er en ISO 9001: 2008, ISO 13485 og CE-NAWI certificeret virksomhed.

I overensstemmelse med det Europæiske Union Råds direktiv 2014/31/EU og 93/42/EØF som ændret ved direktiv 2007/47/EF til at fremstille og kontrollere ikke-automatiske vægte, og medicinsk vejeanordning med CE-mærkning og M.

Det M er en metrologimærkning under det europæiske direktiv 2014/31/EU.

OIML mærkningen er baseret på den Internationale Organization for Retslig Metrologi (OIML), og er identificeret ved klasse 3 og 4 "nøjagtighed".

Den Internationale Organization for Retslig Metrologi (OIML) er en mellemstatslig traktats organisation, hvis medlemmer omfatter medlemsstaterne, lande, der aktivt deltager i tekniske aktiviteter, og tilsvarende medlemmer, lande, der tiltræder OIML som observatører. Det blev oprettet i 1955 for at fremme den globale harmonisering af metrologi procedurer. Siden da har OIML udviklet en verdensomspændende teknisk struktur, der giver sine medlemmer de metrologiske retningslinjer for udarbejdelse af nationale og regionale krav om fremstilling og brug af måleinstrumenter for metrologi applikationer. Ifølge Verdensbankens tal for 2007, dækker OIML medlemmer i alt 86% af verdens befolkning og 96% af dens økonomi.

Legal metrologi omfatter alle aktiviteter, hvor der er foreskrevet lovkrav på måling, måleenheder, måleinstrumenter og målemetoder, idet disse aktiviteter, der udføres af eller på vegne af offentlige myndigheder, med henblik på at sikre en passende grad af troværdighed af måleresultater i de nationale lovgivningsmæssige rammer.

Det gælder ikke kun for handelspartnere, men også til beskyttelse af personer og samfundet som helhed (f.eks retshåndhævelse, sundhed og sikkerheds målinger).

Generelt omfatter Legal metrologi, bestemmelser vedrørende måleenheder, til måleresultater (fx færdigpakkede produkter), og måleinstrumenter. Disse bestemmelser omfatter de juridiske forpligtelser i forbindelse med måleresultater og måleinstrumenter, samt den lovpligtige kontrol, der udføres af eller på vegne af regeringen.

OIML udvikler forskrifter, internationale anbefalinger, som giver medlemmerne et internationalt aftale grundlag for etablering af deres nationale lovgivning om forskellige kategorier af måleinstrumenter.

I forlængelse af den stigende nationale gennemførelse af OIML retningslinjer, refererer flere og flere producenter deres produkter til OIML internationale anbefalinger for at sikre, at deres produkter opfylder de internationale specifikationer for metrologisk ydeevne og test. De vigtigste elementer i en international anbefaling er anvendelsesområde, anvendelse og terminologi, metrologiske krav, tekniske krav, metoder og udstyr til afprøvning, og kontrollere om der er overensstemmelse med kravene og testrapporten. OIML anbefalinger og dokumenter er udviklet af tekniske udvalg eller underudvalg, der er dannet af medlemsstaterne.